Werkwijze

 

Een traject bij Groei&

Aanmeldfase

Je kunt je kind als ouder zelf aanmelden. Ook kan een aanmelding gaan via school, maar altijd in overleg met de ouder(s).

Intakegesprek

Een intakegesprek zal ongeveer 45 minuten duren. Hierbij staat met elkaar kennismaken centraal. Ook zal er aandacht besteed worden aan de hulpvraag. Bekeken wordt dan of begeleiding vanuit Groei& passend is.

Didactisch onderzoek

Na de aanmelding en het intakegesprek kan, indien nodig, een fase van onderzoek gestart worden. Dan kan onderzocht worden wat de leerbehoeften zijn en het niveau van je kind is.

Opstellen begeleidingsplan

Na bovenstaande fasen wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staan onder andere beschreven: de hulpvraag, waar de focus op zal liggen en wat richtpunten zijn. Het begeleidingsplan en de uitvoering hiervan zijn maatwerk, toegespitst op wat je kind nodig heeft. 

Begeleiding

Na het opstellen van het begeleidingsplan kan de begeleiding starten. 

Begeleiding vindt vaak onder schooltijd plaats. Begeleiding is mogelijk in de praktijk of op school. Dit laatste als dit voor school akkoord is, goed gefaciliteerd kan worden en deze binnen een straal van 5km van de praktijk gelegen is. Begeleiding op een school verder dan 5km van de praktijk is ook mogelijk. In dat geval zal er een reistijd-/ kilometervergoeding gevraagd worden. 

Evaluatie

Na een aantal sessies zal er geëvalueerd worden. Het aantal sessies is afhankelijk van het type hulp dat nodig is en zal aan het begin besproken worden. Op basis van de voortgang in de begeleiding en afgenomen toetsen kan gekeken worden hoe het ontwikkelproces tot dan toe verlopen is. Dan zal besproken worden of voortzetting van de begeleiding nog nodig of wenselijk is. Wanneer dit het geval is kan een volgende fase van begeleiding gestart worden. Indien het niet nodig of wenselijk is wordt het traject afgerond. 

Chat openen
1
Heb je een vraag?
Hallo, wat fijn je op mijn website te zien. Waar kan ik je mee helpen?