Begeleiding bij leerproblemen

Voor sommige kinderen en jongeren verloopt het leren minder vanzelfsprekend dan bij anderen. Aan de inzet van het kind of jongere en van de school ligt het zeker niet. Toch lukt het vloeiend leren lezen niet echt, is spelling erg lastig, gaat leren rekenen moeizaam of zijn andere vakken moeilijk. Vaak hebben jullie als ouders en school dit al opgemerkt . En in veel gevallen merkt jouw kind dit ook zelf al op, iets waar veel kinderen en jongeren erg onder gebukt kunnen gaan. 

Als je je afvraagt wat voor begeleiding jouw kind nodig heeft als het tegen problemen met leren aanloopt is het goed om dit verder uit te zoeken. Het is goed om hierin met school samen op te trekken. Indien zij extra ondersteuning adviseren kan gedacht worden aan begeleiding bij leerproblemen. 

Belangrijk om te noemen is dat deze begeleiding bij leerproblemen niet hetzelfde is als bijles waarbij de leerstof extra geoefend wordt. De begeleiding op het gebied van leerproblemen is een meer intensieve vorm van begeleiding waarbij geprobeerd wordt om te gaan met leerproblemen en  leerachterstanden te verkleinen. 

Bij Groei& worden kinderen en jongeren gezien voor begeleiding bij leerproblemen, maar het kan ook gaan om vastgestelde leerstoornissen.  

Omdat kinderen met problemen op het gebied van leren in de praktijk vaak behoefte hebben aan meerdere begeleidingssessies werk ik binnen Groei& met pakketten zodat er vooraf duidelijk is hoe een traject er voor bepaalde tijd uit ziet en wat er in een pakket zit. Een traject ‘begeleiding bij leerproblemen’ wordt voor minimaal 4 maanden opgestart. 

Tarieven*:

Het maandtarief voor begeleiding bij leerproblemen bedraagt € 240,- 

Er wordt gestart met een vrijblijvend intakegesprek van ca 45 minuten. Als na dit gesprek blijkt dat begeleiding passend is kan het traject opgestart worden. Een traject zal er als volgt uitzien:    

  • Didactisch onderzoek (onderzoek naar schoolse vaardigheden) om een start-/ nul-meting te hebben 
  • Opstellen begeleidingsplan
  • 12 Begeleidingssessies: een sessie duurt 45 minuten en daarnaast 15 minuten indirecte tijd (zoals bijvoorbeeld voorbereiding)
  • Nameting na 12 sessies
  • Evaluatiegesprek van ca. 45 minuten 
  • Drie geplande contactmomenten met school (bij start, halverwege en bij de evaluatie)

Als bij de nameting blijkt dat een vervolg passend of wenselijk is kan de begeleiding voortgezet worden. Dan kan een pakket per maand worden afgenomen. 

* Begeleiding bij leerproblemen/ Remedial Teaching is door de Belastingdienst onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de BTW-plicht. Hierdoor hoeft er geen BTW berekend te worden over het tarief. 

Chat openen
1
Heb je een vraag?
Hallo, wat fijn je op mijn website te zien. Waar kan ik je mee helpen?